گروه های مرتبط
نوع

شرکت پرستاری|مراقبت از سالمند و کودک

شرکت خدمات پرستاری
شرکت پرستاری مهر آنا
تهران
 
پرستار آقا,پرستار خانم,پرستار همراه بیمار در بیمارستان,پرستاری از بچه,پرستاری از بیمار در منزل,پرستاری از سالمند,پرستاری...
شرکت پرستاری
شرکت پرستاری آرامان
تهران
 
پانسمان در منزل,پانسمان زخم دیابتی,پانسمان زخم سوختگی,پرستار آقا,پرستار خانم,پرستار همراه بیمار در بیمارستان,پرستاری از ...
شرکت پرستاری
پرستار وی آی پی
تهران
 
پانسمان در منزل,پرستار آقا,پرستار خانم,پرستاری از بچه,پرستاری از بیمار ترخیصی icu,پرستاری از بیمار در منزل,پرستاری از سا...
شرکت پرستاری
شرکت خدمات پرستاری مهر آریا
تهران
 
پرستار آقا,پرستار خانم,پرستاری از بچه,پرستاری از سالمند,پرستاری از کودک,پرستاری از نوزاد,خدمات شبانه روزی پرستاری,نگهدار...
شرکت پرستاری
شخصی میباشد
تهران
 
تعبیه ی سوند فولی,چک علایم حیاتی,چک قند و خون,گرفتن نوار قلب,وصل سرم
شرکت پرستاری
هاشمی
تهران
 
اجاره اکسیژن ساز,اجاره کپسول اکسیژن,اجاره پالس اکسیمتر,اجاره تجهیزات پزشکی,اجاره تخت برقی,اجاره تشک مواج وطبی,اجاره دس...
شرکت خدمات پرستاری
مرکز پرستاری طپش
تهران
 
اجاره کپسول اکسیژن,اجاره تجهیزات پزشکی,پرستار آقا,پرستار خانم,پرستار همراه بیمار در بیمارستان,پرستاری از بچه,پرستاری از...
شرکت پرستاری
مرکز پرستاری ضربان
تهران
 
اجاره کپسول اکسیژن,اجاره تجهیزات پزشکی,پرستار آقا,پرستار خانم,پرستار همراه بیمار در بیمارستان,پرستاری از بچه,پرستاری از...
شرکت پرستاری
مرکز پرستاری ناجی
تهران
 
اجاره اکسیژن ساز,اجاره کپسول اکسیژن,اجاره پالس اکسیمتر,اجاره تجهیزات پزشکی,اجاره تخت برقی,اجاره تشک مواج وطبی,اجاره دس...